Členské příspěvky


Příspěvky členu fotbalového klubu MFK Slavoj Bruntál, z. s. jsou 2000,- Kč na pololetí  sezóny.

Další sourozenec v klubu platí 1/2 polovinu příspěvku, tj. 1000,- Kč.

Členové spolku (členové výboru, trenéři...) musí uhradit příspěvek člena spolku 100 Kč na rok.

Všechny platby jsou generovány v naší členské sekci EOS - generované je číslo účtu, VS a výše částky.

Lze požádat o splátkový kalendář na mfks@mfksbruntal.cz, který schvaluje výbor klubu.